Προϊόν...από τον τόπο σου


      Η Ηλειακή γη είναι ένας πλούσιος και ευνοημένος από τη φύση τόπος, με πληθώρα των τοπικών προϊόντων και ποικιλιών. Η Ηλεία έχει έδαφος πεδινό κατά 60% και ο πληθυσμός της είναι κυρίως αγροτικός. Η οικονομία της στηρίζεται κατά μεγάλο ποσοστό στη γεωργία αφού η μισή έκταση του νομού είναι καλλιεργήσιμη γι΄αυτό είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι νέοι σήμερα  μαθητές και αυριανοί ενεργοί πολίτες τους θησαυρούς που αυτή μας προσφέρει. Επίσης,  είναι  σημαντικό να καταλάβουν ότι αξίζει να στηρίζουμε τα τοπικά προϊόντα και ότι με τέτοιες καλές πρακτικές μπορούμε να αντισταθούμε στην οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
        Τα παραγόμενα προϊόντα του κάμπου της Ηλείας συνεισφέρουν στην τοπική ανάπτυξη μέσα από την ποιότητά τους και την ιδιαιτερότητά τους. Είναι ο πρώτος παραγωγός τομάτας και πατάτας στη χώρα, ο 5ος σε εσπεριδοειδή και ο 6ος σε ελαιόλαδο. Έχουν δημιουργήσει μία παράδοση, δημιουργούν θέσεις εργασίας και προωθούν την επιχειρηματικότητα. Γι΄αυτό η ενασχόληση των νέων με αυτά είναι χρήσιμη και πρέπει να ενθαρρύνεται. Με τη δημιουργική φαντασία τους, την καινοτομία, τη δύναμη και τη συνεχή προσπάθεια μπορούν να ευαισθητοποιήσουν και την κοινή γνώμη και να εξασφαλίσουν καλύτερες οικονομικές συνθήκες στο μέλλον. Εκτός από την οικονομική ανάπτυξη, η κατανάλωση τοπικών προϊόντων συμβάλλει και στον περιορισμό της ρύπανσης του πλανήτη μας, και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας  αφού τα προϊόντα διανύουν μικρές αποστάσεις μέχρι να καταναλωθούν.
       Με την υλοποίηση αυτού του περιβαλλοντικού προγράμματος έγινε μία προσπάθεια καταγραφής των τοπικών Ηλειακών προϊόντων, των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές και  των τρόπων στήριξης και προώθησης αυτών. Επίσης έγινε προσπάθεια να γνωρίσουν οι μαθητές τις διαδικασίες παραγωγής και συντήρησής τους στο πλαίσιο αειφορικών πρακτικών, μέσα από συνεντεύξεις με ντόπιους παραγωγούς, καταναλωτές και επιχειρηματίες της περιοχής μας.

Οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή του προγράμματος ήταν:
Γνωστικοί
1.    Να γνωρίσουν οι μαθητές τα τοπικά προϊόντα του τόπου μας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ώστε να τα υποστηρίξουν και να τα προτιμούν στη διατροφή τους.
2.    Να ενημερωθούν για το πόσο σημαντική είναι η στήριξη των τοπικών προϊόντων για την οικονομία αλλά και την αειφορική ανάπτυξη ενός τόπου
3.    Να γνωρίσουν παραδοσιακούς και σύγχρονους τρόπους αξιοποίησης και συντήρησης των τοπικών προϊόντων
4.    Να εξοικειωθούν με την επιστημονική έρευνα
5.    Να μάθουν χρήσιμα πράγματα για την καλλιέργεια των τοπικών προϊόντων

Συναισθηματικοί
Το πρόγραμμα φιλοδοξεί:
1.    Να καλλιεργήσει στους μαθητές θετική στάση απέναντι στην ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο την διαχείριση του τόπου τους και την ανάπτυξή του
2.    Να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τη στενή και αδιάσπαστη σχέση του ανθρώπου με τη φύση
3.    Να συμβάλλει στην τόνωση της αυτοεκτίμησης μέσα από τη διαδικασία ανάληψης και διεκπεραίωσης δράσεων
4.    Να βοηθήσει την επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας
5.    Να καλλιεργήσει το αίσθημα της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασμού

Ψυχοκινητικοί
1.    Να μάθουν να ερευνούν, να παρατηρούν, να καταγράφουν, να συσχετίζουν και να κατανοούν πως λειτουργεί η φύση γύρω μας
2.     Να μάθουν να συλλέγουν πληροφορίες, να τις επεξεργάζονται, να τις αξιολογούν, να εξάγουν συμπεράσματα  και να εκπονούν μια σωστά δομημένη εργασία.
3.    Να μάθουν να ασκούν κριτική, να υποστηρίζουν την άποψή τους, να σέβονται τις απόψεις των άλλων και να κάνουν διάλογο.
4.    Να συνεργάζονται  και να συνομιλούν με κατοίκους-καλλιεργητές της περιοχής που ενδιαφέρονται για τον τόπο μας
5.    Καλλιέργεια συλλογικότητας και αξιών αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού
6.    Ανάπτυξη επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας
7.    Ανάθεση ρόλων και υπευθυνοτήτων
8.    Τόνωση αυτοεκτίμησης μέσα από τη διαδικασία ανάληψης και διεκπεραίωσης δράσεων

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων εργαστήκαμε με τους παρακάτω τρόπους:
Καταρχάς, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος  project. Μία από τις πρώτες ενέργειές μας ήταν η έρευνα με ερωτηματολόγιο στους μαθητές του σχολείου, για τη διερεύνηση των απόψεων σχετικά με το πόσο στηρίζουν αυτοί και οι οικογένειές τους τα τοπικά προϊόντα. Επίσης,  έγινε έρευνα με συνεντεύξεις από παραγωγούς της περιοχής.
Επιχειρήθηκε διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος με κυρίαρχο στοιχείο την αυτενέργεια από το μέρος των μαθητών ώστε να υποστηριχθεί η βιωματική μάθηση, αξιοποιώντας τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Βιολογία, Χημεία, Τοπική Ιστορία, Θρησκευτικά, Πληροφορική (επεξεργασία φωτογραφίας, διαχείριση υπερσυνδέσμων, κ.λ.π)

Αρκετές φορές έγινε συζήτηση μεταξύ των μελών της περιβαλλοντικής ομάδας και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για το πώς μπορεί να επιτευχθεί πιο αποτελεσματικά η στήριξη των τοπικών προϊόντων και μελέτη πεδίου μέσω επισκέψεων ομάδας μαθητών σε   συσκευαστήριο της περιοχής, ελαιοτριβείο και επιχείρηση αξιοποίησης αγροτικών προϊόντων
Αναζητήσαμε  συνταγές αξιοποίησης των τοπικών προϊόντων από παλαιότερες νοικοκυρές της περιοχής  καθώς και πληροφορίες για παλαιότερες καλλιέργειες στην Ηλεία όπως γλυκόριζα, ρύζι, βαμβάκι που τώρα δεν προτιμούνται από τους ντόπιους καλλιεργητές και παρασκευάσαμε τοματοχυμό σε γυάλινα βάζα και λικέρ εσπεριδοειδών.
Τέλος, με το υλικό που συνέλεξαν οι μαθητές κατασκευάστηκε ηλεκτρονικό μάθημα που στηρίζεται στην πλατφόρμα moodle στη διεύθυνση  http://e-learning.sch.gr ,  στην κατηγορία «Αναπτυσσόμενα μαθήματα»  με τίτλο «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» σε μια προσπάθεια να εμπλακούν και να ασχοληθούν  και άλλοι μαθητές με το υπό διαπραγμάτευση θέμα και να στηρίξουν  την προσπάθεια ανάδειξης των τοπικών προϊόντων.
    Για την ολοκλήρωση του προγράμματος αξιοποιήσαμε το υλικό από το ΚΠΕ Κρεστένων που έχει σχέση με το θέμα μας αφού το σχολείο μας είναι για δεύτερη χρονιά μέλος του Δικτύου «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» με συντονιστή το ΚΠΕ Κρεστένων. Επίσης, ομάδα μαθητών του ΓΕ.Λ Ανδραβίδας συνεργάστηκε με το σωματείο «Καταναλωτική Συνείδηση» που έχει έδρα τον Πύργο και θα πάρει μέρος στην ημερίδα ευαισθητοποίησης των καταναλωτών μαζί με άλλα σχολεία της Ηλείας στις 20 Μαΐου 2014.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου